Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ccvino.cz. Provozovatelem internetového obchodu je:

CC VINO, divize společnosti CC PLAN, spol. s r. o., IČO – 64940446, Ledařská 433/9, Praha 4 – Braník.

Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníkvzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ccvino.cz. Obchodní podmínky jsou v rámci internetového obchodu každému přístupné.

Obchodní podmínky jsou závazným ustanovením mezi prodávajícím a kupujícím a upravují vzájemný obchodní vztah, podmínky, práva a povinnosti mezi oběma stranami. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky vydané prodávajícím pro dodávku nabízeného zboží.

Prodej vína

Pokud kupující objednává alkoholické nápoje, potvrzuje zároveň, že není osobou mladší 18 ti let a souhlasí se skutečností, že jej prodávající může požádat, aby toto vhodnou formou prokázal (například předložením občanského průkazu při vyzvednutí zboží) viz. zákon č.379/2005 Sb. Na základě tohoto zákona je prodávájící při prodeji alkoholu povinen ověřovat plnoletost kupujících.

Objednání zboží

Objednávku lze provést přímo na stránkách www.ccvino.cz vložením vybraného zboží do Košíku nebo e-mailem na adrese ccvino@ccvino.cz.

Vína lze objednat bez minimální hodnoty nákupu, tj. již od 1 láhve.

Termín příjmu objednávek: v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hod. V případě příjmu objednávky mimo uvedený termín bude objednávka zařazena k vyřízení v nejbližším možném termínu.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění předepsaných údajů v objednávkovém formuláři.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v eshopu bez předchozího upozornění. Ceny uváděné na eshopu jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Všechny ceny uváděné na eshopu jsou zobrazovány včetně DPH a na každý nákup je vystavován daňový doklad plátce DPH.

Storno objednávky

Prodávající má právo objednávku stornovat bez udání důvodu v případě, že zboží již není skladem. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Zrušení objednávky ze strany Kupujícího je možné učinit do 24 hodin od odeslání závazné objednávky.

Forma úhrady

Upřednostňujeme úhradu na bankovní účet č. 6494044608/5500 nebo je možné platit hotově při předání zboží.

Doprava

Dopravu nezajišťujeme. Vína je možno vyzvednout osobně v naší kanceláři v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hodin na adrese Ledařská 433/9, Praha 4 Braník.
Ve výjimečných případech, např. pokud někdo z našich zaměstnanců má cestu kolem adresy zákazníka, lze domluvit individuální osobní předání objednaného zboží.

Záruka a reklamace

Po dodání zboží neručí prodávající za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany kupujícího. Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vína a destilátu, a to při navrácení většiny obsahu láhve.

Ochrana osobních dat

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.