MOSEL

Vinařská oblast Mosel je pravděpodobně nejstarší a největší oblastí v Německu. Révu zde pěstovali již staří Římané, kteří zde objevili příznivé klimatické podmínky a na strmých svazích v okolí řeky Mosel zakládali vinohrady.

Celkem je na Mosele téměř 9 000 ha vinic a více než 5 000 vinařství. Na každém kroku zde vidíte idylické vinařské obce a vinné sklípky zvučných jmen, vinárny a kulturněhistorické pamětihodnosti.

Řeka Mosela, levostranný přítok Rýna pramení pod vinicemi ve francouzském Alsasku. Tvoří hranici mezi Německem a Lucemburskem, poté se stáčí mírně na západ a svou pouť končí v Koblenci, kde vtéka do Rýna. Údolí kolem řeky Mosel je oblast celosvětově proslulá. Řeka Mosela protéká mnoha malebnými historickými městečky a vesnicemi a téměř v každé zákrutě najdeme vinice s rozličným potenciálem. Právě její klikatá část mezi Koblenzem a Trevírem vytváří skvělé přírodní a klimatické podmínky pro růst hroznů té nejlepší kvality. Klikatá řeka Mosel zde protíná hornatou krajinu a právě zde jsou ty nejlepší podmínky pro výsadbu révy Rieslingu. Právě z těchto strmých břidlicových svahů, které lemují řeku po celé její délce se rodí ty nejušlechtilejší ryzlinky. Zdejší typické břidličné půdy dávají Rieslingům snad nejhodnotnější vlastnost – mineralitu. Navíc je zde vegetační období minimálně o měsíc delší a tím má réva možnost vyzrát do úžasných vlastností. Často jsou moselské Rieslingy tak minerální, že mají až slanou chuť. Moselské víno je šťavnaté víno s příjemným zbytkovým cukrem, výraznou kyselinkou a skvělou mineralitou na pozadí.

Údolí řeky Mosel tvoří jednu z velkolepých vinařských oblastí Německa a vyznačuje se světově proslulými ryzlinky. Řeka je lemována viničními tratěmi té nejlepší bonity, mezi které patří např. Piesporter Goldtröpfchen, Ürziger Würzgarten, Erdener Treppchen nebo Wehlener a Zeltinger Sonnenuhr a právě na těchto viničních tratích se rodí ty nejušlechtilejší ryzlinky.

 

Samotná oblast Mosel je rozdělěna na 6 podoblastí :

– Terrassenmosel,
– Mittelmosel,
– Obermosel,
– Moseltor,
– a vinice v údolí řeky Ruwer a Saar.

Jako Terrassenmosel je označována oblast v okolí města Cochem na spodním toku řeky Mosel. Vinice jsou zde umístěny převážně na terasách s křemencovým podložím. Nachází se zde nejstrmější vinice v Evropě se sklonem 68 stupňů. Tato podoblast končí u města Koblenz, kde se Mosel vlévá do Rýna.

„Mittelmosel“ je oblast v okolí městečka Bernkastel, který je srdcem oblasti pěstování, se známými vinařskými obcemi a slavnými viničními tratěmi („Bernkastel Doktor“). Tato oblast je považována za srdce celého vinařského regionu Mosely a nachází se na středním toku řeky Mosely. Kromě klasické šedé břidlice se zde v některých polohách vyskytují i modré a červené břidlice, které dávají vínům ještě „něco navíc“. Jedna z nejcenějších tratí s výskytem červené břidlice je kupřípladu „Ürziger Würzgarten“.

Jižně od Trier začíná „Obermosel“ . Tato oblast se nachází na horním toku Mosely a pěstuje se zde převážně odrůda Elbling, která je vhodná pro lehká vína a zejména pro výrobu sektů. Jako další se zde pěstuje Müller-Thurgau, Rulandské šedé a Auxerrois. Jižní část této části se nazývaná „Moseltor“ a nachází se již ve spolkové zemi Sársko. Charakter vinic je zde již poněkud jiný, půdy jsou zde spíše vápenité než břidličné, mění se i odrůdová skladba. Kromě Rieslingu se zde pěstují ve větší míře i Müller Thurgau, burgundské odrůdy a především starobilá odrůda Elbling.

Samostatnými podoblastni jsou označovány vinice v údolí řeky Ruwer a Saar, což jsou přítoky Mosel. Řeka Ruwer je přítokem Mosely a v údolí řeky se nachází asi 200 ha vinic. Vína jsou delikátní, velmi elegantní a vysoce aromatická s vynikající strukturou. Řeka Saar je také přítokem Mosely a tato oblast patří k nejchladnějším z celého regionu.


Pěstované odrůdy

Z celkové výměry vinic je Riesling pěstován na 5 363 ha. Chráněné kamenité svahy v údolí řeky akumulují teplo ze slunečního záření, které pak vyzařují během noci. To spolu s chudou kamenitou půdou břidlicových skal dává vínům jedinečnou osobitost a půvab. Typický moselský ryzlink se vyznačuje lehkým tělem, nízkým obsahem alkoholu a vysokou kyselinkou, která je v rovnováze se středním množstvím cukru. Příchuť a vůně může být po zeleném ovoci, citrusech, peckovinách, květinách a vždy je podepřena elegantní mineralitou. Právě ryzlink z oblasti Mosel je považován za nejlepší bílé víno na světě.

20150410112104_00009 20150410112104_00008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty spojené s oblastí Mosel: