PFALZ

Druhá největší německá vinařská oblast, která se vyznačuje více než padesátiletou existující vinařskou cestou. Celková rozloha oblasti je 23 500 ha.

Oblast tvoří krajina v okolí nejstarší vinařské cety „Deutsche Weinstrasse“ na levé straně širokého údolí Rýna lemovaného Falckým lesem. Tato krajina nabízí ideální podmínky pro pěstování vinné révy. Jde o poměrně souvislý pás vinic široký 5 – 10 km, přičemž vinice se rozprostírají většinou v rovinách nebo mírných jihovýchodních svazích. Vinařská cesta byla vytyčena v roce 1935 a některá města podle ní dokonce změnila svůj původní název, např. Neustadt an der Weinstrasse. Toto město je vinařským centrem a nachází se zde střední odborná škola a výzkumný ústav a v jeho okolí se nacházejí slavné vinařské obce. Deutsche Weinstrasse začíná vinnou bránou na jihu na hranicích s Francií ve falckém městě Schweigen-Rechtenbach a končí na severu Domem německé vinné stezky ve městě Bockenheim.


Pohoří Haardt

Oblast se táhne 80 km na sever od francouzského Alsaska, jehož horské pásmo Vogézy přechází na německé straně v pohoří Haardt. Pohoří Haardt je cca 30 km dlouhé pohoří Falckého lesa (683 m. n. m.) Chrání celou oblast před chladnými severními větry. Zalesněné kopce s četnými hrady a zříceninami lákají do regionu řady turistů, což napomáhá vinařům s odbytem vín přímo zákazníkovi.


Podnebí

Oblast Pfalz se vyznačuje nejteplejším a nejsušším podnebím v Německu, především díky mikroklimatu vytvářeném deštným stínem na úpatí svahů, kde je vysázena většina vinic.


Půdní složení

Půda je zde velmi rozmanitá ve škále od pískovce, vápence až po hliněné půdy. Pestré půdní podmínky mají za následek široké spektrum stylů a chutí pfalckých vín.

Před linií pohoří Haardt je podloží místních vinic tvořeno mimo barevného pískovce, lasturového vápence, slínu, půd s vysokým obsahem mědi také podložím s břidlicí a žulou. Podloží jižní části oblasti je tvořeno především jílovitou půdou a sprašemi. Na severu je podloží tvořeno lehčími půdami typu jílovito-písčité s měnícím se obsahem vápence a to převážně na pahorcích a svazích řek.


Pěstované odrůdy

Nejpěstovanější odrůdou je Riesling a mezi další odrůdy patří Kerner, Müller-Thurgau, Dornfelder, Portugieser nebo Grauburgender. Místní specialitou je růžové víno Badisch Rotgold, což je směs rulandského šedého a modrého.

 

Produkty spojené s oblastí Pfalz: