Weingut Prinz

Prarodiče a rodiče Freda Prinze produkovali hrozny a dále předávali k zpracování družstvu. Sám Fred Prinz zahájil prodej svých vín v roce 1991. Produkce vína byla tehdy pouze jako vedlejší činnost při hlavním zaměstnání v Staatsweingütern Kloster Eberbach.

V roce 2003 se nabídla možnost převzít v místě bydliště sklep, sklad, výrobnu a viniční tratě, v dalším roce se Fred Prinz definitivně osamostatnil.

Vinařství obhospodařuje vinice v okolí Hallgarten Schönhell (část tratě je písečné, část tvoří sprašovito-jílovité podloží) Hendelberg (modrá a zelená břidla) Jungfer Taunus-křemen s sprašovito-jílovitými vrstvami).

Celková obhospodařovaná plocha je 7 ha. Ryzlink hraje hlavní roli a představuje okolo 90 % produkce, dále se pěstují vína jako je Sauvignon Blanc, Roter Riesling a Spätburgender.

Součástí filozofie kvality je rozsáhlé prořezávání keřů, intenzivní práce s listy a „zelená“ sklizeň“. Velkou pozornost věnuje vinařství udržitelnému hospodaření na vinicích s dodávkou dobrého humusu, citlivým ozeleněním travinami, luštěninami a bylinami.

Zejména starší vinice s jejich hlubším zakořeněním v biologicky aktivní půdě produkují nejvíce kvalitní vína. Pěstováním vyvážených hroznů, které jsou méně postiženy suchem a jsou menší a tím pádem i volnější, docílí toho, že hrozny můžou viset na vinici k dosažení optimální zralosti.

Historicky byla významná pouze vína s označením původu a určením polohy pěstování. Proto u vinařství Prinz naleznete také pouze vína pěstovaná na vinicích, které jsou odlišné a jsou charakterizovány určitou příchutí. Důležité je, že vinice se svahy orientovanými na jih až jihozápad chrání hory Taunus. Jedná se o tyto strmé svahy na Hallgarten:
– Schönhell
– Jungfer
– Hendelberg
s jejich různým půdním složením a mikroklimatickými vlastnostmi.

Díky složení půdy a zeměpisné poloze je oblast Rheingau již století využívána pro pěstování Ryzlinku a Rulandského modrého vína. Kromě 90 % Ryzliku a 7 % Rulandského modrého, které jsou vysazeny asi na 7 ha vinic pěstuje vinařství na malé rozloze také Sauvignon Blanc.

S cílem zachovat kvalitu vín se provádí veškeré činnosti ve sklepě. Jemnému zacházení s hrozny a přirozenému zrání na jemných kalech zde kladou velkou důležitost. Bílá vína jsou většinou dělána v nerezových tancích. Pro zachování ovocnosti a svěžesti je víno plněno v předjaří. Příprava červených vín probíhá také velmi tradičním způsobem pomocí otevřeného kvašení v kádích, zrání v malých dubových sudech, a stáčení nejdříve 10 měsíců po sklizni a po biologickém kvašení.

 

 

Produkty vinařství:

Další ročníky najdete na Produkty Weingut Prinz