RHEINHESSEN

Rozlohou vinic 26 500 ha je Rheinhessen největší německá vinařská oblast v povodí řeky Rýn, který oblast ohraničuje ze severu a východu. Rheinhessen leží v trojúhelníku mezi Mainz, Worms a Bingen. Na západě sousedí s vinařskou oblastí Nahe, na jihu pak s oblastí Pfalz.

Oblast Rheinhessen je obklopena pohořími, což má vliv na klima, které je zde mírné a je zde také nejmenší množství srážek ze všech německých oblastí. Kraj je monotónní, pouze mírně zvlněný.

Vinice pokrývají celou pětinu plochy oblasti – z celkového počtu 136 obcí nemá pouze 5 obcí na svém katastru žádné vinice. Přes 6 000 vinařů zde každoročně vyprodukuje asi 2,5 milionu hl vína. Bohaté vinařské tradice v této oblasti i v celém Německu dokumentují rozsáhlé sbírky vinařského muzea (Deutsches Weinbaumuseum) ve městě Oppenheim jižně od Mainz.


Půdní složení

Půdní podmínky jsou zde rozmanité. Na severu jsou půdy písčité, k jihu přecházejí v těžké jíly a spraše a na jihu jsou půdy hlinité. Tyto půdy jsou velmi úrodné. Spraš je sediment vápenatého původu vzniklý navátím větru. Je to zvětralá hornina, která se působením mrazu a změnou teplot rozpadla na jemná zrníčka. Sprašové půdy jsou velmi úrodné, rychle se zahřívají a díky své kyprosti jsou dobře provzdušněné. Vinné révě se na sprašových půdách daří velmi dobře – v teplém prostředí dříve kvete a také začíná dříve zrát. Hrozny pěstované na spraši jsou elegantní a šťavnaté. Slín jsou usazeniny mělkého subtropického moře, které tvořilo oblast Mainzské pánve v třetihorách pře 31 – 24 mil. let. Jsou to velmi vápenaté sedimenty, většinou se jedná o nezpevněné jíly a hlíny s jemnou písčitou příměsí. Hlavním znakem půdy je velmi vysoký podíl vápníku. Hrozny pěstované na slínu jsou silné, výrazné a vykazují silnou mineralitu, hustotu a délku.


Pěstované odrůdy

Bílé odrůdy zabírají téměř 70 % plochy vinic. Mezi nejčastěji pěstované odrůdy patří Riesling a Müller-Thurgau, dále Sylvánské zelené, Weiß-und Grauburgunder (Rulandské bílé a Rulandské šedé), Spätburgunder, Portugieser, Dornfelder a Kerner (viz tabulka níže). V této oblasti má svůj původ nejznámější německé víno Liebfraumilch, které se začalo vyrábět z hroznů vypěstovaných na vinici Liebfraukirsche u města Worms. Toto víno se nyní může vyrábět ve čtyřech oblastech, ale více než polovina z celkové výroby pochází z Rheinhessen.

Produkty související s oblastí Rheinhessen: