Výběr správné sklenice

Kvalitní víno potřebuje k podávání nejen vhodnou teplotu, ale důležitý je také výběr správné sklenice. U sklenice je důležitý především tvar, výška a průřez sklenice, které podtrhne celkový dojem a chuť vína.

Důležitou roli u sklenice hraje MATERIÁL – sklenice by měla být vyrobena z kvalitního čirého skla. Ty nejlepší sklenice jsou vyrobeny z křišťálového skla bez příměsi (bez olova). Čiré a transparentní sklo totiž nezkresluje barevnost vína. Další důležitou vlastností sklenice je tenkostěnnost bez jakýchkoli ozdob, výbrusů nebo barevných okrajů, které by zkreslovaly barevnost vína. U sklenice je důležitá také vysoká stopka, za kterou se sklenice drží. Uchopení sklenice za kalich není vhodné zejména z důvodu nežádoucího zašpinění otisky prstů a dochází také k zahřívání vína.

Rozeznáváme tři druhy sklenic – tulipán, balón a flétna.

TULIPÁN je univerzální tvar sklenice používaný pro většinu vín. Tato sklenice se používá především pro podávání bílých vín, která mají vyšší nároky na tvar sklenice. Sklenice bývají obvykle trochu menší a důležité je zužující se hrdlo. Tento tvar sklenice je dále vhodný pro podávání růžových vín a více objemové sklenice se používají pro podávání některých červených vín. Označení tulipán sklenice dostala, neboť její tvar doslova kopíruje tvar polootevřeného tulipánu. Tělo sklenice je baňaté a směrem k hrdlu se uzavírá, aby dokonale kumulovalo aromatické látky vína. Mírně protáhlý a uzavřený kalich má za úkol zároveň udržet nižší teplotu vína. Existují také verze otevřenější nebo dokonce lehce ohnuté u hrdla, které se využívají pro velmi aromatická vína, neboť více uvolňují vonné složky.

Můžeme se setkat s několika druhy těchto sklenic s různým objemem od těch nejmenších s objemem od 100 ml do 190 ml, které jsou určeny pro vína likérová, typu portské a sherry. Ve sklenicích o objemu 150 – 250 ml se podávají bílá vína sladká, bílá vína suchá a růžová se podávají ve sklenicích o objemu 150 – 400 ml. Sklenice s tvarem tulipán jsou určeny rovněž pro červená vína – červená vína mladá se podávají ve sklenicích o objemu 250 – 500 ml a červená vína zralá ve sklenicích o objemu 350 – 700 ml.

BALÓN je tvar sklenice používané na vína burgundského typu a pro odrůdy jim příbuzné. Tato sklenice má větší objem a otevřenější hrdlo. Pojmenování balón odpovídá baňatému tvaru, který připomíná seříznutý balón. Bílá vína suchá burgundského typu se podávají ve sklenicích o objemu 250 – 500 ml a červená vína burgundského typu ve sklenicích o objemu 350 – 1 000 ml. Červená vína obsahují více alkoholu a proto je vhodné je servírovat ve větších sklenicích. Především díky větší vzdálenosti od nosu bude mít vůně dostatek času smísit se s alkoholem.

Posledním druhem sklenic na víno je sklenice označovaná jako FLÉTNA. Ta je vhodná pro podávání šumivých vín. Tělo sklenice je úzké a štíhlé, což je ideální pro dokonalé zobrazení perlení vína a také bohatosti pěny při jeho nalévání. Drobné rýhy nebo tečky vytvořené laserem na dně sklenice pomáhají zintenzivnění uvolňování perlení, které ve víně vytvoří šňůrky bublinek.