Zatřídění německých vín

Německý vinařský zákon (WeinG 1994) rozděluje vína výhradně podle obsahu cukru v moštu (ve stupních Oechsle, °Oe = 3.845 x °NM + 10,8 tzn. např. 100 °Oe = 23,2°NM) a v sestupném pořadí podle kvality jsou:

– Prädikatswein (dřívější označení: Qualitätswein mit Prädikat, QmP),

– Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (QbA),

– Landwein (zemské víno),

– Tafelwein (stolní víno).

Dosažení prvních dvou úrovní předpokládá existenci oficiálního testování vína, především senzorické zkoušky, což znamená existence oficiálního testu a je uvedeno na etiketách vín s oficiální schvalovací číslo (AP-Nr.). Toto číslo musí být podle německého vinařského zákona na každém víně, které úspěšně prošlo oficiálním testováním.

Ap nummer

Vína se zeměpisným označením Landwein (zemské víno)

Výrazu „víno se zeměpisným označením“ mohlo být používáno do 1.1.2012. Pro vína s označením „zemské víno“ platí, že:

  • víno musí být vyrobeno v omezené oblasti, které v rámci země je uvedeno vinařskou oblastí,
  • víno musí být vyrobeno v omezené oblasti, které v rámci země je uvedeno vinařskou oblastí.
  • hrozny musí pocházet alespoň 85% z vinařské oblasti země zbývajících 15%, včetně výrobků používaných pro slazení, od jiných oblastí země vína,
  • zahuštěný hroznový mošt k obohacení může být přidán,
  • doslazení stolního vína může být.

Vína s označením Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (QbA) jakostní a přívlastková vína s označením původu

Jakékoliv víno lze označit za „jakostní víno“ pokud vínu bylo přiděleno kontrolní číslo označované a uvedené na lahvi jako AP-Nr. Podmínkou pro přidělení čísla testu je, že:

  • víno bylo vyrobeno v určité oblasti
  • hrozny musí být výhradně z odrůd révy vinné Vitis vinifera stonku,
  • hrozny musí pocházet z jedné ze schválených produkčních oblastí,
  • musí být dodržen výnos na hektar pro příslušné pěstitelské oblasti tj. dochází k redukci,
  • musí být dosaženo odpovídající minimální hodnot (přírodní obsah alkoholu) a to pro každou.

Vína s označením Prädikatswein

Přívlastková vína jsou:

  • Kabinet sklizeň zralých hroznů min. 73°Oechsle
  • Spätlese (pozdní sběr) sklizeň plně vyzrálých hroznů v pozdějším termínu sklizně min 85° Oechsle přišlo se na to náhodně, když v roce 1775 přivezl kurýr do benediktinského kláštera v Johannisbergu v Porýní s velkým zpožděním povolení ke sběru hroznů od převora benediktinského řádu, který sídlil ve Fuldě. Mniši v Porýní čekali trpělivě na povolení, přestože již velká část hroznů byla napadena ušlechtilou plísní. Při sklizní zpracovali zdravé hrozny odděleně od hroznů nahnilých. Jaké bylo jejich překvapení, když z hroznů napadených ušlechtilou plísní byl ten nejlepší Ryzlink, jaký do té doby nikdo ještě nepil.
  • výběr Auslesse (výběr z hroznů) plně zralých hroznů, nemocné nebo nezralé hrozny jsou vytříděny 95° Oechsle
  • Beerenauslese sklizeň přezrálých hroznů s ušlechtilou plísní 125° Oechsle
  • Eiswein (ledové víno) sklizeň vína z přezrálých hroznů jehož hrozny se sklízejí a zpracovávají v zmrazeném stavu při teplotě nižší jak – 8°C.
  • Trockenbeerenauslese sklizeň z přezrálých a Botritis plísní napadených hroznů 150°Oechsle

 

Suchá/polosuchá/polosladká/sladká vína

Určení suché, když víno má obsah zbytkového cukru:
– maximálně do 4 g/I nebo
– maximálně do 9 g / 1 za předpokladu že obsah kyseliny je o 2 g/I nižší

Specifikace polosuchá, pokud je obsah zbytkového cukru:
– maximálně do 12 g / I nebo
– maximálně do 18 g / I za předpokladu že cukr není o 10 g /l vyšší než obsah kyseliny

Specifikace polosladká (Lieblich) víno s mnohem sladším výrazem obsah zbytkového cukru:

– od 18 g /I do 45 g /I

Specifikace sladká, pouze v případě, že víno má obsah zbytkového cukru více než polosuché avšak nejvýše 45 g / I.

Pojmy týkající se označení německých vín

Pojem „STEILLAGE – STRMÉ SVAHY“ a „TERRASSENLAGE – TERASOVÉ POLOHY“

  • pojem „strmý svah“ je povoleno pro víno, které bylo vyrobeno výhradně z hroznů, které pocházejí z takových vinice, kde sklon je nejméně 30%
  • pojem „terasové polohy“ je povoleno pro víno, které bylo vyrobeno výhradně z hroznů, které pocházejí z terasových vinic

Podmínky uvedené v odstavci 1 a 2 nesmí být použity současně.

Pojem „CLASSIC“ a „SELECTION“
Nařízením č. 3201/90 dal Brusel zelenou pro nové pojmy. Uvedené dva pojmy označují první vína z ročníku 2000 jako vína odrůdy klasické pro určitou
oblast s harmonickým suchým projevem. Aplikace tohoto zatřídění podléhá přísnému kritériu kvality

  • exkluzívní původ z jednotlivých vinic
  • vybrané kvalitní odrůdy
  • hektarový výnos max. 60 hl I ha obvykle od 90 ° Oechsle

Pojem „Riesling HOCHGEWÄCHS“
Ryzlinkem Hochgewächs může být nazýváno bílé jakostní víno, produkované výhradně z hroznů odrůdy Ryzlinku rýnského jehož moštová šťáva při výrobě měla obsah přírodního alkoholu nejméně 1,5 procenta nad úroveň množství minimálního obsahu přírodního alkoholu dané oblasti. Kromě toho musí být při testování kvality vína dosaženo úrovně hodnocení nejméně 3,0.

Pojem „ERSTES GEWÄCHS“
je označení kvality, které je povoleno pouze v nejlepších oblastech Rheingau a poprvé bylo uvedeno na trh v roce 1999.
Požadavky na vína s tímto označením, zahrnují:

  • pouze z certifikovaných poloh
  • odrůdově výhradně Ryzlink rýnský a Rulandské modré
  • max. výnos 50 hl / ha, pouze ruční sběr
  • zatřídění musí být nejméně v kvalitě SOtlese
  • celkový obsah alkoholu nejméně 12% objemových. (Ryzlink rýnský) a 13% objemových (Pinot Noir)
  • chuťové suché, max. 6 g / I zbytkového cukru (pinot noir) a 13 g / I zbytkového cukru
  • na trhu smí být víno uvedeno od 1. září roku následujícího po sklizní (Ryzlink rýnský), nebo září dalšího roku sklizně (Pinot Noir).