AHR

Vinařská oblast Ahr patří k nejmenším a nejsevernějším vinařským oblastem Německa s rozlohou vinic 560 ha.

Malebná oblast Ahr je vytvořena především díky svahům lemujícím stejnojmennou řeku Ahr, která se jižně od Bonnu vlévá do Rýna. Historicky doložené začátky vinohradnictví v této oblasti se datují do 8. století.

Většina vinic se nachází na terasovitých svazích podél řeky Ahr. VInice se vyznačují především vysokým sklonem (69 % vinic má sklon vyšší než 30 %). Ty se liší v horním a dolním toku a podle toho je oblast také rozdělena do dvou podoblastí – Obere a Untere Ahr. V horní části jsou svahy strmější a mají odlišnou geologickou skladbu. Strmé svahy s tmavými skálami a směřované ke slunci zapříčiňují rychlé zahřívání půdy, které způsobuje pozvolné uvolňování tepla a zajištění vyvážených koncových teplot i v noci.


Pěstované odrůdy

Vinice jsou z největší části osázeny odrůdami červených vín (cca. 85 %). Pro vína je charakteristická především vysoká mineralita a intenzivními ovocné příchutě, například borůvek, třešní nebo sušeného ovoce, které jsou charakteristické pro odrůdu Frühburgunder.