Ahr

Ideální podmínky pro vinnou révu

Rozprostírá se podél řeky Ahr (cca 25 km), která ústí v blízkosti Remagen (The Bridge at Remagen) do Rýna. Oblast je geograficky rozdělena na střední Ahrtal se svými strmými svahy na některých místech skalními terasami, řeka je zde značně meandrovitá tato část se s výsadbou vinic nazývá horní Ahrtal. spodní Ahrtal je považován od města Walzporzheim, údolí se zde otevírá. Vinice se nacházejí v mezi Altenahr a Bad Bodendorf.

Ahr – Oblast převážně červených vín

Nachází se zde 563 ha vinic, z čehož necelých 65 % tvoří právě Pinot Noir nebo Spätburgunder, 6% Frühburgunder neboli Svatojakubské, 9 % Portugal a Donfelder 4 %.

 

Odrůda

Plocha vinic

Procentuelní podíl

Pinot Noir

366 ha

65 %

Riesling

46 ha

8,3 %

 

Geografické podmínky

Podloží je tvořeno převážně modrou břidlicí, jílovitou břidlicí, sprašemi, jíly čedičem, písky a zvětralý prachovcem někde i jílovcem.

Do oblasti dnešního Německa přichází odrůda asi kolem roku 850 n.l. z Burgundska – za Římanů vzniklo pravděpodobně samovolným křížením odrůd Mlynářka (Schwarzriesling) a Tramín.

Vegetační doba, která je v oblasti Ahr 120 až 130 dní, je jeden z důvodů, proč Pinot Noir z této oblasti je tak kvalitní a dosahuje takových výsledků.

Zajímavá vinná historie oblasti Ahr

Není archeologicky prokázáno, že s výsadbou vína započali Římani, ale je to předpokládáno, některé prameny uvádí první vinice až 275 n.l. a to pravděpodobně zásluhou Franků, kteří území ovládali, historicky doložená výsadba vinic až roku 893 a to skrze Benediktínského opata Prüma.

Teprve po třicetileté válce začnou převládat modré odrůdy, od roku 1794 je údolí v držení Francouzů, od roku 1815 je údolí v držení Prusů.

Roku 1869 založení dnes nejstaršího vinařského družstva Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr s 466 členy!

Konec druhé světové války a v době tzv. hospodářského zázraku začali jezdit výletníci z Bonnu a Kolína n/R do údolí na výlet, kvalita vína byla v této době podřadná, vína byla s větším obsahem cukru, výnos nebyl redukován. Zlepšení nastává až 80 letech a to skrze W. Näkel, který nechává prokvasit rmut a začne používat francouzské dubové sudy

Vinařství z oblasti Ahr

Julia Bertram

Připravujeme

Připravujeme

© 2022 FineNet – Na netu v pohodě